Czy w ekshumacji zwłok powinien uczestniczyć ksiądz?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok bądź szczątków z grobu, zazwyczaj w celu przeniesienia ich do innego miejsca spoczynku. Czy w trakcie przeprowadzania tej procedury powinna być obecna osoba duchowna? Wyjaśniamy!

 

Kiedy przeprowadza się ekshumację?

Zazwyczaj wniosek o ekshumację składają najbliżsi krewni zmarłego, uprawnieni do pochowania zwłok lub szczątków. W przeważającej liczbie przypadków motywacją jest przeniesienie ciała bliskiej osoby na inny cmentarz, zlokalizowany bliżej miejsca zamieszkania rodziny lub w którym znajduje się rodzinny grobowiec. Jako firma zajmująca się ekshumacjami w Nowej Rudzie możemy wskazać jeszcze jedną okoliczność, kiedy przeprowadza się ten proces – jeśli cmentarz jest likwidowany lub modernizowany.

Zdarza się jednak, że o dokonaniu ekshumacji decyduje prokurator albo sąd. Zwykle dzieje się tak w przypadku toczącego się dochodzenia, kiedy planowana jest sekcja zwłok celem ustalenia np. przyczyny zgonu.

 

Przebieg ekshumacji zwłok

Termin i przebieg ekshumacji zwłok regulują przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Ekshumacji dokonuje się od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Mogą przeprowadzić ją wyłącznie wykwalifikowane firmy dysponujące odpowiednim sprzętem i odzieżą ochronną.

W trakcie ekshumacji, oprócz pracowników zajmujących się wydobyciem zwłok, obecny jest przedstawiciel sanepidu, czuwający nad tym, by całość odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na cmentarzu mogą też zjawić się najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Ksiądz natomiast nie uczestniczy w tym procesie – warto zaznaczyć, że ekshumacja nie jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła katolickiego, jeżeli do jej przeprowadzenia istnieją stosowne przesłanki.