Formalności pogrzebowe

Gdy z tego świata odejdzie osoba nam bliska, załatwianie formalności pogrzebowych stanowi przykrą konieczność. Aby zwolnić Państwa z tego obowiązku w tym trudnym i bolesnym czasie, uruchomiliśmy usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do organizacji pochówku.

Pomagamy na przykład w procesie ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Zasiłek ten jest świadczeniem państwowym wypłacanym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej bądź też członka rodziny osoby ubezpieczonej. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, a jego celem jest przynajmniej częściowe zwrócenie wydatków poniesionych w związku z organizacją pogrzebu. Obsługą płatności zajmuje się w przypadku rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a reszcie ubezpieczonych świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty niezbędne do złożenia w celu uzyskania zgody na pochówek przygotujemy w Państwa imieniu.

W naszym zakładzie doradzimy, kto z Państwa najbliższych może starać się o zasiłek pogrzebowy, a także skompletujemy i złożymy w Państwa imieniu wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak: wniosek o wypłatę zasiłku, skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych w związku z organizacją pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą itd.

 

Dokumenty do pogrzebu

 

Jakie są najważniejsze formalności pogrzebowe?

Załatwianie formalności pogrzebowych nie ogranicza się jednak tylko do kwestii zasiłku pogrzebowego. W trosce o Państwa czas zamieszczamy listę dokumentów niezbędnych do:

  • Odbioru ciała osoby zmarłej

Odbiór osoby zmarłej z miejsca zamieszkania jest możliwy po wydaniu karty informacyjnej (karty skierowania do kostnicy) przez lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli bliska Państwu osoba odeszła w szpitalu, niezbędne będzie pozostawienie nam stosownego upoważnienia do odbioru lub upoważnienia do odbioru zwłok ze szpitala w Kłodzku. Upoważnienie można przygotować wcześniej lub podczas wizyty w naszym zakładzie. W ramach naszych usług zajmujemy się transportem zwłok, dlatego mogą powierzyć nam Państwo dopełnienie wszystkich formalności w tym zakresie.

  • Organizacji uroczystości pogrzebowej

Jedyne dokumenty, jakie są niezbędne do organizacji uroczystości pogrzebowej osoby Państwu bliskiej, to:

  • akt zgonu, który wydaje i wystawia Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu, a my pomagamy w jego uzyskaniu;
  • dowód osobisty bądź inny dokument osoby zmarłej;
  • legitymacja rencisty bądź emeryta (jeśli zmarły posiadał);
  • dowód osobisty osoby organizującej pochówek.

Wszystkie pozostałe dokumenty, także te konieczne do złożenia w celu uzyskania zgody na pochówek, przygotujemy w Państwa imieniu.

Dokumenty administracyjne dla kamieniarzy:

docwniosek o zgodę na postawienie nagrobka

docwniosek o zgodę na wjazd i korzystanie z infrastruktury cmentarnej

docprotokół przekazania terenu

docprotokół odbioru terenu

 

Dlaczego warto powierzyć nam dopełnienie formalności pogrzebowych?

Dopełnienie formalności pogrzebowych wiąże się z koniecznością skompletowania wielu różnych dokumentów i umówienia wizyt w poszczególnych urzędach. Po stracie bliskiej osoby nierzadko załatwienie tego rodzaju spraw okazuje się dla rodziny dużym obciążeniem.

Aby mogli Państwo w spokoju odbyć okres żałoby, zapewniamy kompleksową obsługę. Po otrzymaniu stosownego upoważnienia zajmiemy się wszystkimi formalnościami pogrzebowymi i kontaktami z urzędami, takimi jak USC, ZUS, KRUS czy MSWiA. Zadbamy o szybkie i sprawne uzyskanie dokumentów niezbędnych do organizacji ceremonii pogrzebowych.