Ekshumacje

Nasza firma zajmuje się usługą ekshumacji zwłok na życzenie klientów, którzy chcieliby przenieść szczątki bliskich w inne miejsce lub muszą przeprowadzić ich badania. Najczęstszą przyczyną wykonania ekshumacji jest zbyt duża odległość miejsca pochówku od obecnego miejsca zamieszkania rodziny bądź trudności w utrzymaniu wielu, często rozsianych grobów naszych zmarłych. Każdą z tych decyzji szanujemy, w Państwa imieniu dopełnimy wszelkich formalności, w tym uzyskamy zgodę na przeniesienie zwłok z sanepidu, a także wykonamy ekshumację profesjonalnie i godnie.

 

Na czym polega ekshumacja zwłok?

Przede wszystkim wszelkie formalności związane z ekshumacją przeprowadzamy osobiście w Państwa imieniu. Po ustaleniu cmentarza, na który ma zostać przewiezione ciało, składamy pismo do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z prośbą o wydanie zgody na ekshumację i przeniesienie zwłok. Następnie zwracamy się z takim samym wnioskiem do administracji cmentarza, na którym dotychczas znajdowało się ciało. Jeśli Sanepid i administracja cmentarza wydadzą pozytywne decyzje, informujemy o planowanym terminie ekshumacji przedstawicieli nekropolii, w której spocząć mają szczątki, a także dostarczamy im akt zgonu. Po dopełnieniu wszystkich pogrzebowych formalności, można rozpocząć proces ekshumacji.

 

ekshumacje

Jak przebiega ekshumacja?

Nadzór nad ekshumacją zwłok sprawuje Sanepid – jego przedstawiciel zazwyczaj jest obecny w trakcie wydobywania szczątków z grobu. Sama ekshumacja może przebiegać nieco inaczej, w zależności od tego, ile czasu upłynęło od pochówku. Jeżeli ciało nie uległo mineralizacji, wyjmuje się je razem z trumną. W przypadku gdy jednak proces ten nastąpił, szczątki przenoszone są do trumny ekshumacyjnej. Całą procedurę przeprowadza się przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz odzieży ochronnej. Muszą zostać zachowane wskazane przez prawo środki ostrożności, gwarantujące zachowanie odpowiednich standardów sanitarnych.

Termin, w jakim można dokonać ekshumacji zwłok, to od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 

Kto może wystąpić o ekshumację zwłok?

Z wnioskiem o zezwolenie na ekshumację mogą wystąpić osoby uprawnione do pochowania zwłok. W przeważającej liczbie przypadków jest to rodzina zmarłego, np. jego małżonek, dzieci albo wnuki, niekiedy też rodzice czy dziadkowie. Zazwyczaj prośba o ekshumację jest umotywowana tym, że bliscy zmarłego chcą, by jego szczątki spoczęły w rodzinnym grobowcu albo po prostu bliżej miejsca ich zamieszkania.

Zdarza się, że ekshumację przeprowadza się na wniosek sądu lub prokuratora w celu dokonania oględzin, np. by ustalić przyczynę zgonu. Oprócz tego przeniesienie szczątków może okazać się konieczne w związku z remontem cmentarza czy jego likwidacją.