Jak odpowiednio składać kondolencje?

W zetknięciu ze śmiercią często czujemy się bezradni, brak nam słów, by wyrazić żal, współczucie dla pozostających przy życiu bliskich zmarłego. W dobrym tonie, w zależności od łączącej nas z osobą zmarłą więzi jest złożenie rodzinie kondolencji. Czy wiesz jak zachować się w takiej sytuacji? Czy wiesz co powiedzieć, a co lepiej zachować na inną okazję? Po przeczytaniu tego poradnika nie będziesz mieć żadnych wątpliwości.

Kondolencje są jedną z form wyrażania żalu po stracie bliskiej osoby. To naturalna forma wsparcia dla pogrążonych w smutku członków rodziny, którą chcemy pokazać, że jesteśmy z nimi, że mogą liczyć od nas na wsparcie, miłe słowo, pocieszenie. Jednak składając kondolencje, należy pamiętać, że bardzo łatwo jest popełnić gafę, zatracić granicę pomiędzy empatią i życzliwością, a wręcz bezczelnością. Grunt to wyczucie i bon ton. Istnieją dwa rodzaje kondolencji, które różnić się będą między sobą formą ich okazywania.

 

Kondolencje nieoficjalne a kondolencje oficjalne

Kondolencje oficjalne składane są w sytuacji, gdy zmarły nie był z nami spokrewniony. Stosuje się ją wobec rannych, współpracowników, sąsiadów czy dalszych znajomych. Nie rzadko przyjmują one formę kilku słów zdań, w których przytaczamy zarówno informację kim był dla nas zmarły, jak i wyrażamy swoją empatię, czy też gotowość wsparcia. Ważne jest pamiętać przy tym, że skoro oferujemy swą pomoc, gotowość niesienia wsparcia, jeśli zostanie się poproszonym o nią, nie można się od niej „wymigać” zrezygnować, tłumaczeniem, że np. nie mamy takiej możliwości.

Kondolencje oficjalne składane są wśród członków rodziny i bliskich przyjaciół. Szykując się do składania kondolencji najbliższej nam rodzinie, mimo odczuwanego smutku i ogromnego żalu trzeba zawsze mieć na uwadze fakt, że ci, którzy byli ze zmarłym jeszcze bliżej, czują się znacznie gorzej i swoimi słowami nie możemy ani skupiać uwagi na naszej rozpaczy, ani pogłębiać smutku żałobników.

O czym trzeba pamiętać, składając kondolencje?

Biorąc pod uwagę cyfryzację społeczeństwa, trzeba mieć na uwadze fakt, iż dość dużym nietaktem jest składanie kondolencji przez telefon, czy to w formie SMS, czy rozmowy telefonicznej. Kultura i dobry obyczaj nakazuje, aby kondolencje składać osobiście, lub w postaci tradycyjnego listu, wiadomości z kondolencjami, dzięki czemu osoba pogrążona w żałobie sama będzie mogła zadecydować, czy jest gotowa na przyjęcie kolejnych „wyrazów współczucia”.

Składanie osobiste kondolencji ma podwójną wartość. Raz pokazujemy osobie pogrążonej w żałobie, że nasze współczucie płynie z głębi serca, a nie z wyrafinowania, a do tego zawsze jest to forma okazania wsparcia dla bliskich zmarłego, możliwość zwykłego przytulenia oddania szacunku nie słowami, a ciszą i swoją obecnością. Z całą pewnością, jeśli zastanawiasz się, czy złożyć kondolencje przy pomocy telefonu, internetu, czy wybrać tradycyjną formę, wybierz to drugie rozwiązanie. Składając kondolencje, wystarczą najprostsze słowa, takie jak „moje kondolencje”, „bardzo mi przykro”, czy „bardzo współczuję” – tyle wystarczy.