Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Zasiłek pogrzebowy stanowi formę pomocy, która jest przyznawana uprawionym do jej otrzymania osobom. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które ma sfinansować wydatki poniesione w celu organizacji pochówku zmarłego. By jednak otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS, należy przedstawić zakładowi odpowiednie dokumenty – potwierdzające prawo do otrzymania wsparcia finansowego.

 

Jakie dokumenty są konieczne, by uzyskać zasiłek pogrzebowy?

By uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy zgromadzić komplet wymaganych w tym celu dokumentów. Niewątpliwie kluczowy jest wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12). Wzór takiego wniosku, który został przygotowany do wypełnienia, można znaleźć na przykład na stronie internetowej ZUS-u. To jednak nie koniec dokumentów, które powinna przygotować osoba chcąca otrzymać zasiłek pogrzebowy. Należy do nich również między innymi:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • oryginały rachunków potwierdzających poniesione koszty pogrzebu,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
  • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

 

O czym trzeba pamiętać przed złożeniem wniosku o zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Jeżeli czeka się konieczność dopełnienia pogrzebowych formalności – np. w Nowej Rudzie, pamiętaj o tym, że prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Nie zapomnij również o złożeniu dokumentów we właściwej jednostce organizacyjnej ZUS. Świadczenie zostanie Ci wypłacone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od potwierdzenia uprawnień do otrzymania zasiłku. Jeżeli w odpowiedzi na wniosek otrzymasz odmowę wypłaty świadczenia, ZUS przedstawi Ci wydaną przez siebie decyzję.