Kiedy dokonuje się ekshumacji zwłok?

Wiele nagrobków do utrzymania, konieczność przeprowadzki w inne miejsce, zmiana miejsca zamieszkania związana z pracą czy inne zmiany życiowe wymagające dużej mobilności to najczęstsze przyczyny konieczności przeniesienia zwłok w inne miejsce pochówku. Zdarzają się również ekshumacje dokonywane na zarządzenie prokuratury lub sądu bądź ze względu na konieczność przeprowadzenia badań.

 

Kiedy trzeba zmienić miejsce pochówku

Zależy nam, aby pielęgnować pamięć o swoich zmarłych bliskich – odwiedzać ich na cmentarzu, przynieść kwiaty i zapalić znicz. Nie zawsze jednak jest to możliwe, kiedy zmieniamy miejsce zamieszkania na oddalone o wiele kilometrów. Często jest to związane z pracą lub dużymi, życiowymi zmianami. Aby móc często odwiedzać bliskich zmarłych w miejscu pochówku, można je zmienić. By tego dokonać, trzeba przeprowadzić ekshumację. To procedura wymagająca dochowania formalności oraz profesjonalnej i godnej obsługi. Trudności w utrzymaniu wielu, rozsianych w różnych miejscach grobów bliskich to również argument przemawiający za tym, aby rozważyć procedurę ekshumacji szczątków i pochowania ich w jednym lub bliskich sobie miejscach.

 

Kiedy wymagają tego sąd, prokuratura lub konieczne są badania zwłok

Kiedy okoliczności śmierci nie są jasne, prowadzone działania sądu lub prokuratury mogą wymagać ekshumacji zwłok w celu prowadzenia postępowania i dokonania oględzin sądowych, lub lekarskich.

 

Kiedy konieczny jest remont grobu lub cmentarza

Ekshumacja może być konieczna ze względów technicznych oraz administracyjnych – konieczności wyremontowana całego nagrobka lub prac remontowych, lub budowlanych na cmentarzu. Procedura jest przeprowadzana również w przypadku likwidacji nekropolii.