Kiedy trzeba dokonać pogłębiania grobu?

Chowanie osób zmarłych w jednej kwaterze jest możliwe, choć nie w każdym przypadku prawo zezwala na takie działanie. Powodem tego może być na przykład ograniczona liczba miejsc na cmentarzach lub po prostu wola rodziny, która chciałby, by bliscy zostali pochowani w jednym miejscu. W takiej sytuacji niezbędne okazuje się pogłębienie grobu, którym zajmują się profesjonalne zakłady pogrzebowe.

 

„Dochowanie” ciała innej osoby do istniejącego grobu a ekshumacja

„Dochowanie” ciała innej osoby do istniejącego grobu związane jest z ekshumacją. Wspomniana ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu: przeniesienia ich i powtórnego pochówku w tym samym, lub w innym miejscu, wykonywanego remontu grobu bądź grobowca i ponownego pochówku w tym miejscu albo badania zleconego przed sąd. Związane być z nią może również wspomniane „dochowanie” ciała zmarłego do istniejącego grobu, które możliwe jest wyłącznie wtedy, kiedy istnieje sposobność do tego, by pogłębić grób. Przed tym jednak należy uzyskać zgodę na przeprowadzenie ekshumacji – po jej wykonywaniu realizowane jest pogłębienie grobu, a następnie pochówek, z zachowaniem odpowiednich wymogów właściwych grobom głębinowym.

 

Jak dokonać pogłębienia grobu?

Jeżeli pojawi się potrzeba pogłębienia grobu, należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym i przedstawić w nim dowód na to, że jest się właścicielem wybranej kwatery wraz z pozwoleniem na ekshumację zwłok czy szczątków (wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną). Po dopełnieniu formalności związanych z ekshumacją i pogłębieniem grobu pracownicy zakładu pogrzebowego zajmują się realizacją zleconych im prac, z uwzględnieniem wszelkich wytycznych dotyczących wykonywanych czynności.