Po jakim czasie od pogrzebu można wykonać nagrobek?

Nagrobek nie jest wykonywany bezpośrednio po ceremonii pogrzebowej. Tego rodzaju prace przeprowadza się dopiero po pewnym czasie. Co więcej, termin postawienia pomnika może być różny, w zależności od wielu czynników. Jakich dokładnie? Zapraszamy do lektury.

 

Dlaczego nagrobka nie stawia się od razu po pogrzebie?

Nie bez przyczyny z postawieniem nagrobka trzeba odczekać zwykle od 6 do 12 miesięcy od pogrzebu Przede wszystkim ma to związek z osiadaniem grobu. Podczas jego przygotowywania ziemia zostaje spulchniona i dopiero po upływie kilku miesięcy przestaje się osuwać. Zbyt wcześnie wykonany nagrobek mógłby zapaść się w głąb grobu i ulec poważnemu uszkodzeniu. Co ważne, dotyczy to głównie grobów ziemnych – w przypadku podpiwniczonych nagrobek można postawić znacznie wcześniej.

Niekiedy również budowa nagrobka od razu po pogrzebie nie jest możliwa ze względów formalnych. Takie prace wymagają bowiem stosownego pozwolenia od zarządu cmentarza. Procedura, obejmująca m.in. złożenie wniosku, a także przedstawienie projektu, może trochę potrwać.

 

Jakie czynniki mają wpływ na termin wykonania nagrobka?

Jako zakład zajmujący się stawianiem nagrobków w Nowej Rudzie i okolicach możemy wskazać kilka najważniejszych czynników, od których zależy termin wykonania pomnika. Niezwykle istotny jest tu wspomniany już rodzaj grobu, a ponadto materiał nagrobka. Obróbka niektórych surowców, jak granitu czy marmuru, bywa bardziej czasochłonna.

Na czas stawiania nagrobka wpływ mają również warunki atmosferyczne. Niekorzystna pogoda może opóźnić prace przy montażu pomnika. Zaleca się przeprowadzanie takich robót, gdy panują dodatnie temperatury – najlepiej w okresie od wiosny do późnej jesieni. Jeśli zima jest lekka, zakład może jednak podjąć się wykonania nagrobka w tym terminie.