Pogrzeb - kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Śmierć bliskiego członka rodziny, to trudny czas. W związku z pogrzebem jednak możemy ubiegać się o udzielenie urlopu okolicznościowego, w odpowiednim do stopnia pokrewieństwa wymiarze. Jest to jeden lub dwa dni, które możemy wykorzystać na załatwienie spraw związanych z pogrzebem lub na uczestnictwo w samej uroczystości. Udzielane są one na wniosek pracownika, konieczne jest przedłożenie aktu zgonu.

 

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

W związku z samym pogrzebem większość formalności może przeprowadzić za nas zakład pogrzebowy. W takiej sytuacji urlop wykorzystywany jest zwykle na dzień pogrzebu lub przed nim. Jest to czas, w którym próbujemy dojść do siebie w związku ze stratą, jaka nas dotknęła. Z urlopu okolicznościowego po śmierci bliskiej osoby skorzystać mogą: małżonkowie, dzieci, ojciec, matka, ojczym, macocha, siostra, brat, teściowa i teść, babcia i dziadek, a także inna osoba, która sprawowała opiekę nad osobą zmarłą, lub ją utrzymywała.

Zależnie od stopnia pokrewieństwa ustawodawca przewidział możliwość udzielenia jednego lub dwóch dni urlopu okolicznościowego. Jedne dzień przysługuje: rodzeństwu, teściom, dziadkom, lub inny osobom, które sprawowały opiekę nad zmarły lub go utrzymywały. Z kolei dwa dni urlopu okolicznościowego w wypadku śmierci i pogrzebu przysługują: małżonkom, dzieciom, rodzicom, ojczymowi lub macosze.

Jak ubiegać się o urlop okolicznościowy?

Pracownik zobowiązany jest sam złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Musi on mieć formę pisemną, a same dni wolne nie zawsze muszą dotyczyć samej ceremonii. Najczęściej konieczne jest również przedłożenie aktu zgonu zmarłego w zakładzie pracy. Korzystając z urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za dany dzień. Natomiast kwestia udzielenia takiego lub takich dni wolnych regulowana jest przez rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na ten akt prawny może powoływać się pracownik, gdy zostaje uprawniony do tego rodzaju dnia wolnego.