Pogrzebowe formalności

Gdy z tego świata odejdzie osoba nam bliska załatwianie pogrzebowych formalności stanowi przykrą konieczność. Aby zwolnić Państwa z tego obowiązku w tym trudnym i bolesnym czasie, uruchomiliśmy usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do organizacji pochówku.

Pomagamy na przykład w procesie ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Zasiłek ten jest świadczeniem państwowym wypłacanym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, bądź też członka rodziny osoby ubezpieczonej. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, a jego celem jest przynajmniej częściowe zwrócenie wydatków poniesionych w związku z organizacją pogrzebu. Obsługą płatności zajmuje się w przypadku rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a reszcie ubezpieczonych świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.ne do złożenia w celu uzyskania zgody na pochówek) przygotujemy w Państwa imieniu.

 W naszym zakładzie doradzimy, kto z Państwa najbliższych może starać się o zasiłek pogrzebowy, a także skompletujemy i złożymy w Państwa imieniu wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak: wniosek o wypłatę zasiłku, skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych w związku z organizacją pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą itd. 

 

Dokumenty do pogrzebu

 

O jakich dokumentach musisz pamiętać?  

Załatwianie pogrzebowych formalności nie ogranicza się jednak tylko do kwestii zasiłku pogrzebowego. W trosce o Państwa czas zamieszczamy listę dokumentów niezbędnych do:
 

  • Odbioru ciała Osoby Zmarłej

Odbiór Osoby Zmarłej z miejsca zamieszkania jest możliwy po wydaniu karty informacyjnej (karty skierowania do kostnicy) przez lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli Bliska Państwu Osoba odeszła w szpitalu, niezbędne będzie pozostawienie nam stosownego upoważnienia do odbioru lub upoważnienia do odbioru zwłok ze szpitala w Kłodzku. Upoważnienie można przygotować wcześniej lub podczas wizyty w naszym zakładzie.
 

  • Pogrzebu
  • Jedyne dokumenty, jakie są niezbędne do organizacji pogrzebu Osoby Państwu Bliskiej, to:
  • akt zgonu, który wydaje i wystawia Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu, a my pomagamy w jego uzyskaniu;
  • dowód osobisty bądź inny dokument Osoby Zmarłej;
  • legitymacja rencisty bądź emeryta (jeśli Zmarły posiadał);
  • dowód osobisty osoby organizującej pochówek.
    Wszystkie pozostałe dokumenty, także te konieczne do złożenia w celu uzyskania zgody na pochówek, przygotujemy w Państwa imieniu.

 

Dokumenty administracyjne dla kamieniarzy:

docwniosek o zgodę na postawienie nagrobka

docwniosek o zgodę na wjazd i korzystanie z infrastruktury cmentarnej

docprotokół przekazania terenu

docprotokół odbioru terenu